Меню Затваряне

Търновският майстор и неговата хроника

Книгата на Иван Марков е посветена на родовата история на рода хаджи Пенчеви, в нея той обнародва и анализира търговския тефтер на майстора кожухар (кюркчия) хаджи Пенчо Стоянов. Наред с това, привличайки множество спомени на съвременници; семейният архив; документи, пазени във фондовете на търновските музеи, Иван Марков възстановява живота на останалите представители на видното възрожденско семейство.
Написана стегнато, спазвайки хронологията на събитията, макар и от неисторик, книгата изобилства с неизвестни факти, събирани с прецизност и добросъвестност. Така, лека-полека всяка страница допълва пъстрата картина на градския живот в Търново през 30-70 те г. на ХIХ в. А зад лаконичните записки в тефтера оживява фигурата на майстор занаятчия, който с несломим дух и достойнство просперира и издържа многобройната си фамилия.

Търновският майстор и неговата хроника
Иван Марков

ISBN 978-954-337-095-5
Обем: 170 стр.
Формат: 16/60х84