Меню Затваряне

Управление на операциите

Учебникът по „Управление на операциите” е предназначен за студенти от специалността „Стопанско управление” към факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Учебникът може да се използва в обучението на студенти от други специалности и други висши учебни заведения. Дискутираните въпроси могат да бъдат полезни за мениджъри и специалисти от фирми, работещи в сферата на услугите.

Управление на операциите
Николай Найденов
Антон Недялков

ISBN 978-954-337-069-6
Обем: 112 стр.
Формат: 16/70×100