Меню Затваряне

Управление на проекти

Учебникът “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” е разработен от проф. дтн Николай Найденов, преподавател във Факултета по бизнес и мениджмънт на Русенски университет „Ангел Кънчев”, ръководител на Лаборатория за устойчиво развитие на регионите на Университета, Председател на „Асоциация за регионално развитие на Област Русе”.
Учебникът е предназначен за едноименната дисциплина в бакалавърските програми на Факултет “Бизнес и мениджмънт”, за магистърските програми по “Мениджмънт на регионалното развитие”, „Международно сътрудничество и европейски проекти”, “Бизнес администрация” и др. Той може да се използва и за обучение на специалисти от дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове в центровете на икономическите райони, от междинните звена на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на Министерство на труда и социалната политика, на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и др.

Управление на проекти
Николай Найденов
ISBN 978-954-337-125-9
Обем:
Формат: 16/70×100