Меню Затваряне

Финансов мениджмънт на банката

Настоящата разработка има за цел да подпомогне формирането на знания с практическа насоченост за основните страни на съвременния финансов мениджмънт на банките. Изложението е изградено така, че да съдейства за изграждането на умения за вземане на рационални управленски решения в сложната и динамична среда, в която те функционират. Поради големия обем на разглежданата проблематика, умишлено са избегнати някои по-общи въпроси, засягащи икономиката на банката, а се акцентира преди всичко върху нейния мениджмънт.

Финансов мениджмънт на банката
Жельо Вътев, Бисер Кръстев, Георги Георгиев
ISBN 978-954-337-036-8
Обем: 320 стр.
Формат: 16/70×100