Авангард принт ЕООД

издателска дейност, печат, опаковки

Опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България: актуално състояние и проблеми

Монографията е разработена въз основа на успешно защитен дисертационен труд на автора в УниБИТ (София) през 2015 г. Тя представлява крайният резултат от 4-годишна работа, представяща възможностите на науките за културното наследство като изследователски подход и като инструмент за оценяване на текущото опазване и съхраняване на културното наследство.
Обект на изследването е културното наследство на арменската общност в България като една от традиционните за страната етнорелигиозни общности. Предмет на изследването е неговото актуално състояние и проблемите на опазването и съхраняването му.
Книгата се издава благодарение на подкрепата на Министерство на културата на Р България и Фондация „Калуст Гулбенкян“ (Португалия).