Меню Затваряне

VOILA UNE IDEE 110 г. Доходно здание

Книгата разказва увлекателно за създаването на една от емблематичните сгради на Русе и България – Доходното сдание – от идейния проект, финанвсовото обезпечаване и строежът му, до изследването на културните събития, които са се провеждали в този Русенски дворец на културата в продължение на 100 години.
С построяването на Доходното здание в неговия Театрален салон започва да кипи културният живот на Русе. Освен театрални постановки и концерти, там се провеждат благотворителни и обществени мероприятия. В него започва да се реализира целият духовен живот на града от последното столетие. Днес Доходното здание, след продължилия десетилетия ремонт, блести със своята непреходна достолепност и е паметник не само на културата, но и на нашите предци, вградили в него своя дух и чувство за естетика.

VOILA UNE IDEE 110 г. Доходно здание
Хачик Лебикян

Обем: 100 стр.
Формат: 16/60х84