Авангард принт ЕООД

издателска дейност, печат, опаковки

Категория: Поезия

Още

Още

И в „Гласове”, както и в предходните свои стихосбирки, Кисьов се утвърждава като поет на тайната. Резултатът от това пък е изгревът на една нова символистична звезда с чисто сияние на съвременното българско поетично небе. Но поезията на Роман Кисьов, освен мистична, е и религиозна.

Още

Роман Кисьов е един от представителите на новата школа на поезията в България, от поколението, което може да се счита напълно освободено от каноните, които спъваха поетичната дейност през комунистическия период.

Още

Още

Тази пътна карта, не е онази пътна карта, която може да се купи от всеки РЕП, а е лично, субективно, персонално пребродената територия – пътната карта на Оля Стоянова.

Още